Ochrana osobních údajů GDPR

Úvod ÚvodOchrana osobních údajů GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů povolujete společnosti Botásek s.r.o., se sídlem Močidla 2656, 68801 Uherský Brod, IČ: 05472199, vedené u rejstříkového soudu v Brně, Spisová značka: C 95542 (dále jen „Správce“), aby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • státní příslušnost

2. Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a státní příslušnost je nutné zpracovávat za účelem provozu eshopu a prodeje zboží.

Tyto údaje budou správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy: 

  • pro účely plnění smlouvy – zpravidla po dobu poskytnutí plnění
  • pro evidenci plnění – zpravidla 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

3. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na botasek@botasek.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti - Močidla 2656, 68801 Uherský Brod.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru : Atomer.cz s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 017 98 545, DIČ: CZ01798545
  • Třetí osoby: V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 25.5.2018.

Copyright 2016 - 2021 © www.botasek.cz