Ochrana osobních údajů GDPR

Úvod ÚvodOchrana osobních údajů GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů povolujete společnosti Botásek s.r.o., se sídlem Bří Lužů 2251, 68801 Uherský Brod, IČ: 05472199, vedené u rejstříkového soudu v Brně, Spisová značka: C 95542 (dále jen „Správce“), aby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • státní příslušnost

2. Jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a státní příslušnost je nutné zpracovávat za účelem provozu eshopu a prodeje zboží.

Tyto údaje budou správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy: 

 • pro účely plnění smlouvy – zpravidla po dobu poskytnutí plnění
 • pro evidenci plnění – zpravidla 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

3. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na botasek@botasek.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti - Bří Lužů 2251, 68801 Uherský Brod.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru : Atomer.cz s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 017 98 545, DIČ: CZ01798545
 • Třetí osoby: V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 25.5.2018.

Copyright 2016 - 2024 © www.botasek.cz